Agenda 21 Escolar Plus

Auditar o Ecoauditar vol dir examinar la situació ambiental del centre educatiu.

Auditar  o Ecoauditar vol dir examinar la situació ambiental del centre educatiu. Compren una avaluació sistemàtica, documentada, periòdica i objectiva, del funcionament del sistema de gestió i els procediments destinats a la protecció del medi. Al centre fem una despesa de recursos naturals, aboquem residus, consumim i contaminem l’aigua, establim relacions amb altres éssers vius de l’entorn i organitzem l’espai d’una manera o una altra. Tot això pot ser revisat, i si cal, millorat.

Així doncs, l’Ecoauditoria del centre educatiu és un procés voluntari d’autoavaluació que permet reflexionar sobre la gestió ambiental del centre, sobre les nostres pràctiques ambientals quotidianes,  i sobre les maneres de millorar-les. En tot el procés de les Ecoauditories intervenen 2 vessants, la banda més tècnica i la vessant educativa o curricular, que es treballa amb els alumnes, i també la part formativa i organitzativa amb el professorat i la resta de la comunitat educativa.