Agenda 21 Escolar Plus

El dia 14 de febrer, se celebra el Dia Mundial de l’Energia amb l’objectiu de promoure l’ús de fonts renovables, i disminuir l’ús de les energies basades en combustibles fòssils com el carbó o el petroli.

Segons les Nacions Unides, més d’un terç de la població mundial no té accés a les formes avançades d’energia, i els 30 països més desenvolupats del planeta, que representen un 15% de la població total, consumeixen més del 60% de formes modernes d’energia. Es calcula que, aproximadament, el 80% de l’energia es produeix a partir de combustibles fòssils, i un 36% d’aquesta prové del petroli. Només un 2% prové d’energies renovables.

Des de l’any 1949 es dedica aquest dia a l’energia al tema a tot el món, un bé imprescindible per al desenvolupament de la societat i la bona qualitat de vida. Actualment, estan apareixent noves formes d’obtenir energia renovable i emmagatzemar-la.

QUÈ PODEU FER AL CENTRE ESCOLAR?

  • Us proposem que parleu d’aquest tema amb el vostre alumnat. Per a fer-ho teniu molta informació a la pàgina d’Escoles Verdes de la Generalitat AQUÍ.
  • Us proposem que fabriqueu amb el vostre alumnat un forn solar, d’aquesta manera aquest dia podeu esmorzar una pizza ben bona. Us deixem diferents instruccions i experiències ben clares AQUÍ.