Agenda 21 Escolar Plus

Ahir, 26 de gener, es va celebrar el Dia Mundial de l’Educació Ambiental. Aquesta efemèride se celebra des de l’any 1975, any en què experts de més de 70 països es van trobar a Belgrad per celebrar el Seminari Internacional d’Educació Ambiental a Belgrad. En aquest esdeveniment es van establir, en el marc dels programes de les Nacions Unides, els principis de l’educació ambiental. Com a resultat es va publicar la Carta de Belgrad, en la qual es plasmen les reivindicacions fonamentals i els principals objectius de l’educació ambiental.

En aquesta web de la Generalitat de Catalunya podeu llegir una mica més sobre els inicis de l’educació ambiental, de l’educació ambiental a l’educació per la sostenibilitatl’educació ambiental a Catalunya, i com el CNEA es constituteix en congrés permanent.

El CNEA (congrés Nacional d’Educació Ambiental) és un espai permanent de discussió per a totes les persones relacionades amb l’educació ambiental. La segona edició s’ha celebrat durant els anys 2020-21 en diverses sessions virtuals i ha servit per consolidar un espai online de discussió permanent.  Han participat en aquest II Congrés Nacional d’Educació ambiental 1100 assistents i 25 ponents en 8 sessions telemàtiques, en les que s’ha reflexionat i s’ha generat un marc transformador comú i l’aliança de 8 administracions, entitats i universitats. Podeu veure la gravació d’aquestes sessions en aquest enllaç.

Avui us convidem a adherir-vos al manifest que ha resultat del treball fet al II CNEA i que podeu trobar aquí. Us podeu adherir en aquest enllaç. El manifest s’ha redactat de forma participada i partint de les sessions de treball del congrés, i estableix un decàleg per a la transformació sobre unes bases compartides per transitar a la cultura de la sostenibilitat. Promou actuacions individuals i col·lectives per transformar la societat i també l’educació ambiental. Els 10 principis que defensa són:

  1. Ara més que mai, cal una transformació col·lectiva
  2. L’educació ambiental és la resposta
  3. Actuar en l’escala local
  4. Generar experiències transformadores
  5. Transformar des de la participació
  6. Ciència i educació, una simbiosi fèrtil
  7. Tocar la fibra, evitar l’ansietat
  8. Nous llenguatges per a l’educació ambiental
  9. L’educació ambiental, una aposta necessària
  10. Transformació col·lectiva des de les aliances

 

Podeu llegir el desenvolupament d’aquests principis al manifest, que també inclou un conjunt de compromisos.

Com a educadores ambientals també podeu formar part de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA), que aplega professionals i persones interessades en el món de l’educació ambiental, de perfils i àmbits laborals molt diversos i amb l’objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de l’educació. A la seva pàgina web podeu trobar recursos d’educació ambiental i tota la informació sobre la seva activitat.