Agenda 21 Escolar Plus

El 1973 l’ONU va declarar el 3 de març com el Dia Mundial de la Natura o Dia Mundial de la Vida Silvestre, que és el dia que es va aprovar la Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES), que té com objectiu la protecció de les espècies enfront del comerç internacional.

El lema d’enguany, Recuperar les espècies clau per a la restauració dels ecosistemes, pretèn crear consciència sobre l’estat de les espècies silvestres en perill i en perill crític.

Aquesta jornada ens convida a celebrar la bellesa i la varietat de la flora i la fauna salvatges que conformen els ecosistemes que en conjunt, sostenen la vida al planeta Terra amb els seus serveis ecosistèmics: ens proveeixen de matèries primeres i aliments, contribueixen a regular alguns impactes locals, com l’erosió del sòl) i ens  ofereixen serveis culturals, científics i recreatius que contribueixen al benestar humà més enllà dels aspectes estètics.

Segons l’Informe Estat General de la Biodiversitat a Catalunya (2020), “en els darrers 20 anys les poblacions de vertebrats i invertebrats autòctons de les quals es tenen dades han perdut de mitjana el 25% dels seus individus” i en els rius, llacs i aiguamolls, aquesta pèrdua d’individus és superior al 50%.

Es considera que al món, més 8.400 espècies de fauna i flora silvestre estan en perill crític d’extinció i altres 30.000 són vulnerables o estan en perill d’extinció. En total s’estima que hi hauria 1.000.000 d’espècies en perill d’extingir-se, i la comunitat científica alerta que estem a les portes de la 6ª extinció massiva de la història del planeta. Aquesta pèrdua d’espècies i la degradació dels seus hàbitats suposa una greu amenaça per a la humanitat, ja que l’extinció d’espècies comporta la desestabilització i la desaparició dels ecosistemes i per tant, dels serveis ecosistèmics que ofereixen i dels quals en depèn la vida.

Per això, enguany el Dia Mundial de la Natura i la Vida Silvestre vol destacar el poder dels esforços de conservació que s’estan fent i ens recorda la necessitat de combatre la disminució d’espècies que causa l’activitat humana, que és el motiu pel qual l’ODS 15 es centra en aturar la pèrdua de la biodiversitat.

I què podem fer des del centre educatiu?

Si voleu saber quines espècies de flora i fauna del vostre territori estan protegides i per què, en quins hàbitats viuen, quines són els perills que les amenacen i quines actuacions s’estan fent per conservar-les, aquí trobareu tota la informació sobre el patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya.

En aquesta ocasió, però, no us volem recomanar cap activitat d’aula: sortiu de l’escola, camineu una mica, observeu la vida al vostre voltant i, juntament amb els vostres alumnes reconnecteu amb la Natura!