Agenda 21 Escolar Plus

L’ONU va proclamar l’11 de desembre el Dia Internacional de les Muntanyes, amb la intenció de promoure la protecció d’aquests hàbitats amenaçats pel canvi climàtic i la sobreexplotació, i que són tan importants per a la vida del planeta i, per tant, de les persones. Algunes dades sobre les muntanyes que ens mostren la seva importància són:

  • Cobreixen el 27% de la superfície terrestre i es troben a tots els continents
  • A les muntanyes habita el 15% de la població de el planeta, gairebé mil milions de persones.
  • Més de la meitat de la població mundial depèn de les muntanyes per proveir-se d’aigua, aliments i energia.
  • Les muntanyes aporten entre el 60% i el 80% de l’aigua dolça de la planeta.
  • Juguen un paper fonamental en la generació d’energies renovables, especialment, l’energia hidràulica, solar, eòlica i el biogàs.
  • A les muntanyes trobem el 50% dels punts crítics de biodiversitat del planeta i el 30% de totes les àries claus de biodiversitat.

Enguany, el lema d’aquest Dia Internacional és la biodiversitat a les muntanyes. Us oferim doncs alguns recursos per a treballar la biodiversitat, els ecosistemes i el relleu. També podeu organitzar fòrums, activitats pràctiques, presentacions, debats estudiantils, concursos de fotografia i art, caminades i esdeveniments relacionats amb les muntanyes que tingueu en el vostre entorn, i unir-vos a la conversa a les xarxes socials usant el hashtag #MountainsMatter, #lesmuntanyesimporten.

Activitats sobre els conceptes de biodiversitat i ecosistema:

  • El bosc, un amic desconegut: activitat per a cicle mitjà de primària en el que estudiem el bosc mediterrani per entendre tant la diversitat d’elements biòtics i abiòtics que el conformen com la interacció i dependència que hi ha entre ells. Cal arribar també a descobrir la importància mediambiental i econòmica del bosc. La interacció que hi provoca la humanitat, i els valors i la responsabilitats que hauríem de poder conèixer i afrontar per preservar els boscos.
  • Els incendis, una pertorbació en els ecosistemes: activitat per a cicle superior de primària en que s’utilitza una pertorbació en l’ecosistema del bosc (l’incendi) per a treballar eles relacions que s’estableixen entre els éssers vius i el seu entorn.
  • NATUSFERA: en aquesta web de ciència ciutadana podeu recollir les vostres observacions sobre la biodiversitat del vostre entorn.