Agenda 21 Escolar Plus

Al tauló informen del desenvolupament del projecte, les millores implantades i els estalvis associats. Per a que tota la comunitat educativa i famílies estiguin informades i puguin també participar dels avenços.