Agenda 21 Escolar Plus

El dijous 14 de novembre de 2019 us convidem a la Jornada Emergència Climàtica i Migracions.

Els efectes de l’escalfament del sistema climàtc, i les tendències i previsions, fan del canvi climàtc un dels reptes més importants del segle XXI, amb conseqüències tant greus sobre l’economia, els sistemes naturals i humans, que ens situen davant d’una crisi i una emergencia climátca. El canvi climàtc afecta a tot el planeta, però amb efectes desiguals, agreujant-se en les poblacions més pobres per la seva baixa capacitat de resiliència, i especialmente en les dones. Mentre que els riscos es distribueixen de manera desigual, i solen ser més grans per les comunitats desfavorides, hem de tenir en compte que gran part de la població més vulnerable al canvi climàtc ha contribuit poc a les emissions globals de GEH.

  • JORNADA: Jornada Emergència Climàtica i Migracions
  • HORA: 17.30-19.30h
  • LLOC: Edifici del Vagó. C/Comte Urgell 187 BCN
  • Amb la presència de Cristina Monge de la Fundación ECODES, Miguel Pajares, Presidente de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, i Pep Salas de Smartgrid i Assessor del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible
  • INSCRIPCIONS
  • PROGRAMA DE LA JORNADA