Agenda 21 Escolar Plus

Els dies 15 i 16 de desembre es celebrarà a la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, la 15a edició del Fòrum d’Educació Ambiental.cat. La trobada bianual organitzada per l’SCEA oberta a tothom, amb la finalitat de promoure l’educació per a la sostenibilitat.

El Fòrum d’EA.Cat és l’espai on els diferents agents implicats generen presentacions de projectes i programes, alhora que debats conceptuals, metodològics i professionals, establint també nous espais de col·laboració i participació per copsar i millorar l’estat de l’educació ambiental a Catalunya.

L’edició d’enguany s’organitza en els següents eixos temàtics:

  • Implicar-se en l’educació ambiental per l’acció social. De la teoria a la pràctica.
  • L’educació ambiental “De bat a bat”. Dinàmiques en grup del resultat de l’enquesta prèvia dels participants.
  • L’entorn com espai d’aprenentatge. Educació ambiental als espais naturals.
  • L’educació ambiental a debat com a “eina de gestió”.

Consulteu el programa i feu la inscripció en aquest formulari.

Si no podeu assistir podeu participar igualment!  Com? Responent a les preguntes que trobareu en el formulari d’inscripció. Les respostes del formulari es treballaran durant el Fòrum i així la vostra opinió també quedarà recollida!