Agenda 21 Escolar Plus

Després d’un estiu atípic iniciem un nou curs incert, però seguim amb les idees clares, enfocades al Desenvolupament Sostenible. En moments de crisi global s’evidencia com estem totes connectades com a espècie i la importància de tenir cura del nostre medi, així com la necessitat d’establir mecanismes de governança global que ens permetin unir-nos per pal·liar els efectes de l’emergència climàtica.

És per això que aquest curs volem començar per oferir-vos alguns recursos per a conèixer i treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una agenda global creada per les Nacions Unides i que conté 17 objectius per a transformar el món fins el 2030.

Els ODS són la continuació dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que van caducar a la fi del 2015, però a diferència d’aquests van ser elaborats mitjançant un procés participatiu que va involucrar 193 estats i a la societat civil. Es dirigeixen a tots els països del món com a recomanacions per als seus governs, les seves associacions i tota la societat civil. Es tracta d’objectius d’ampli abast que aborden de manera interconnectada l’economia, la justícia social i la protecció del medi ambient.

Tot seguit trobareu materials interessants creats per a treballar els ODS a l’escola:

També us oferim alguns materials d’aprofundiment per al professorat:

Us desitgem un bon inici de curs!