Agenda 21 Escolar Plus

 

El 20 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Justícia Social. Hi ha una estreta relació entre la justícia social i la sostenibilitat. 

El medi ambient és un clar indicador del model econòmic i social, ja que totes les societats han desenvolupat les seves economies amb els recursos provinents del medi físic. En els inicis aquesta explotació dels recursos es produïa en el context  geogràfic immediat o proper. En el món globalitzat actual, en què impera el capitalisme i l’economia extractiva, aquesta explotació de recursos és també global i deslocalitzada, com ho són els greus problemes socials i ambientals que es deriven d’aquest model econòmic.

En aquest enllaç al blog de les Escoles Verdes de Lleida trobareu un article molt interessant que desplega el concepte de justícia ambiental i social. Explica com la globalització, i la polarització del món en el Nord Global i el Sud Global, generen desigualtat entre els països anomenats “desenvolupats” i la resta de països, dels que espoliem els recursos naturals i a on externalitzem l’impacte ambiental de la nostra economia. També desenvolupa el marc de l’educació per la justícia social i ambiental (justícia global), que abasta sis àmbits: cultura de la pau, drets humans,  ciutadania i governança, interculturalitat, medi ambient- territori-natura, perspectiva de gènere i sostenibilitat econòmica i social.

Per treballar aquesta temàtica al nostre centres educatiu podem partir dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible com a fil conductor, ja que són universals i contemplen les tres esferes d’acció de la sostenibilitat (biosfera, societat, i economia), però també existeixen altres propostes educatives de nombroses organitzacions no governamentals per la justícia global, que us oferim tot seguit. En alguns casos, els enllaços us portaran a un repositori d’activitats d’una associació, que us convidem a explorar, ja que moltes de les entitats que treballen per difondre l’educació per la justícia global, ofereixen exposicions, tallers i altres activitats per als centres educatius, en molts casos de forma gratuïta. A la part final,  trobareu també recursos didàctics sobre els ODS.

 

Per a diverses etapes:

 Només Educació Primària:

 ESO i Batxillerat:

Per llegir i formar-se:

Vídeos i materials de suport: 

  • Ecos por la justicia climática:selecció de vídeos de l’associació Amigos de la Tierra on persones de diferents continents expliquen com el canvi climàtic està afectant les seves comunitats.