Agenda 21 Escolar Plus

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d’un projecte de 3 anys que rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea. L’objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d’Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

Una Setmana Europea per:

  • Donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria.
  • Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d’Europa.
  • Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus.
  • Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció).

Enguany la Setmana se celebrarà del 18 al 26 de novembre de 2017.

Podeu conèixer tots els esdeveniments organitzats a través de l’Agenda Catalana 2017 on estan les accions localitzades en un mapa en línia.

Us animem a que des del vostre centre també hi participeu amb accions senzilles amb l’alumnat (taller de boc’n roll, fer sabó amb oli reutilitzat, mercat d’intercanvi, etc…) i explicant-los en què consisteix aquesta setmana. Ho podeu fer AQUÍ.