Agenda 21 Escolar Plus

Energia

Es fa la revisió exhaustiva de l’enllumenat interior i exterior de l’equipament en format d’auditoria energètica i s’aplica de forma efectiva els canvis i millores necessàries per reduir la demanda energètica de l’equipament i les seves instal·lacions.

De forma molt especial es revisen

N

Nivells d’enllumenat interior en zones comunes, per tal d’eliminar lluminàries en espais sobre il·luminats.

N

Protocol de tancament de centre: redactar breu protocol de quins consums s’han d’evitar en caps de setmana, setmanes de vacances, estiu.

N

Senyalització i protocol·lització d’enceses i apagades per part de conserge, professorat, servei de menjador, servei de neteja.

N

Instruccions pel sistema d’stand-by d’ordinadors i altres aparells consumidors (fotocopiadores, etc), amb la instal·lació de regletes i/o programadors horaris.

N

Horaris de funcionament i consignes.

Un cop feta l’Ecoauditoria d’energia al centre es proposen les següents actuacions generals

Z

Criteris d’il·luminació dels espais exteriors.

Z

Regletes amb interruptor per desconnexió dels aparells elèctrics (stand-by). Aplicació didàctica amb mesuradors d’energia.

Z

Estalvi de llum al menjador

Z

Estalvi de llum en els passadissos.

Z

Pla de tancament de la cuina per les vacances i revisar protocols d’ús dels aparells elèctrics

Z

Pla de Tancament Sala Reprografia

Z

Estalvi de llum a les aules. Aplicació didàctica amb mesuradors de llum.

Z

Pla de tancament de Sala de Professorat (vending)

Z

Pla de Tancament Servidor i Routers (Dpt. Ensenyament)