Agenda 21 Escolar Plus

Intercanvi d’experiències

Els espais d’intercanvi entre els centres estan pensat com a seminaris de coordinació  del projecte Agenda 21 Escolar Plus de Sabadell, per compartir i intercanviar projectes entre professorat dels diferents centres, així com fer el seguiment del procés de millora contínua dels plans d’acció anuals de cada centre.

Serviran per establir un grup de treball amb el professorat dels centres, que agafi una dinàmica d’intercanvi i d’anàlisi de l’evolució de tot el procés de les Ecoauditories al llarg del curs, i que permeti adequar les necessitats reals de les escoles de Agenda 21 Escolar.

Els objectius bàsics dels espais d’intercanvi són:

Z

Promoure l’aprenentatge a partir de l’intercanvi d’experiències i recursos dels centres i afavorir el treball en xarxa.

Z

Reflexionar sobre les metodologies que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació per a la sostenibilitat.

Z

Vertebrar les accions d’educació per a la sostenibilitat amb el desenvolupament curricular de les diferents etapes educatives i àrees de coneixement.

Z

Millorar les accions que estan desenvolupant els centres de forma que abastin tots els àmbits d’actuació (gestió del centre, currículum, intervenció en l’entorn i comunicació/participació).

Z

Fer el seguiment dels resultats de les accions a través dels plans d’acció anuals, per tal de tenir un seguiment acurat de cada escola.

Z

Avaluar els resultats assolits en l’àmbit de l’educació per a la sostenibilitat d’acord amb criteris i indicadors prèviament definits.

Olimpíades de l’Aire

Olimpíades de l’Aire

El dimecres 4 de març de 2020 al Centre Cívic Cal Balsach de Sabadell vam celebrar les OLIMPÍADES DE L’AIRE, on es van reunir 175 alumnes i 12 mestres, representants de 7 centres de primària del programa Agenda21 Escolar Plus. Les escoles que hi van participar són:...

Trobada d’Escoles Agenda21 Escolar Plus

Trobada d’Escoles Agenda21 Escolar Plus

El divendres 20 d’abril es va celebrar al Parc Central del Vallès de Sabadell la Trobada d’Escoles Agenda21 Escolar Plus de Sabadell amb la temàtica "Malbaratament alimentari. Per un consum més responsable dels aliments". Es van ajuntar 25 alumnes i 10 mestres,...

IV Fòrum XESC Vallès Occidental Primària

IV Fòrum XESC Vallès Occidental Primària

El dimecres 10 de maig es va celebrar al Parc Central del Vallès de Sabadell el IV Fòrum XESC Vallès Occcidental primària on es van ajuntar 60 alumnes i 30 mestres, representants de 13 centres de primària de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat del Vallès...