Agenda 21 Escolar Plus

Els aproximadament 370 nens i nenes de primària que han participat en el projecte de ciència ciutadana “Com Respira Sabadell?” han “mapificat” els nivells de qualitat de l’aire de la ciutat. El mesurament s’ha fet a determinats espais interiors i a l’entorn més proper dels respectius centres educatius. L’objectiu és sensibilitzar la població i identificar canvis d’hàbits per gaudir d’aire més net, així com potenciar altres accions en curs, com ara els camins escolars.

Es van instal·lar 120 punts de mesura de nivells de NO2 (una quinzena per escola, decidits pels centres educatius) per tal de “mapificar” la qualitat de l’aire a escala de carrer, a l’entorn de l’escola i a la porta, al pati i a l’interior del centre. Els tubs de captació passiva instal·lats pel mateix alumnat (d’entre 9 a 12 anys) han recollit dades durant l’octubre i novembre de 2020.

Passades aproximadament quatre setmanes, les escoles han rebut un informe detallat  sobre quins han estat els resultats de l’estudi per cada  centre. Tal com havia previst l’alumnat a les  seves hipòtesis, aquelles zones de trànsit més properes a l’escola són les que han  presentat uns valors més elevats de NO2, mentre que les  zones considerades de fons presenten uns valors més baixos. L’existència de zones verdes o carrers amples i ventilats han esmorteït els nivells de contaminació.

De forma col·laborativa, amb els resultats obtinguts pel treball de camp realitzat en base a criteris científics, els 8 centres han elaborat un dossier explicatiu digital navegable. Els centres participants han estat: Escola Amadeu Vives, Escola Calvet d’Estrella, Escola Can Deu, Escola Can Llong, Escola Cifuentes, Escola Creu Alta, Escola Espronceda i Escola Tarlatana.

Iniciativa d’abast europeu

Aquesta acció forma part del projecte d’abast europeu CleanAir@School, iniciat l’any 2019 per l’Agència Europea del Medi Ambient, i és la segona fase d’actuació, amb un total de 16 centres participants a nivell local. Aquest projecte s’emmarca en el programa Agenda 21 Escolar Plus, on vuit centres de primària de Sabadell han treballat durant el curs en cinc vectors –consum d’aigua, consum d’energia, recollida selectiva de residus,  avaluació de la contaminació atmosfèrica i impuls del paper de la dona en la ciència–, per reduir la seva petjada d’emissions de carboni. Més informació: com respira Sabadell?

Nova convocatòria de l’Agenda 21 Escolar

D’altra banda, l’Ajuntament de Sabadell ha obert la convocatòria per al curs 2021-2022 adreçada als centres educatius de la ciutat per implantar projectes de sostenibilitat i gestió ambiental. La quantia màxima per centre és de 700 euros, s’accepta un únic projecte per centre educatiu i el total econòmic de la convocatòria és de 12.000 euros.

Actualment, a l’Agenda 21 Escolar hi participen una trentena de centres: 70% són escoles de primària públiques, 2 escoles bressol, uns 4 instituts de mitjana, 4 centres concertats i 1 o 2 centres d’Educació Especial.

La varietat de projectes presentats és alta: des de temes d’hort escolar i jardineria, recollida i prevenció de residus, consum responsable, estalvi d’aigua i energia, així com temes de mobilitat o lluita contra el canvi climàtic. El programa funciona des de l’any 2003 i forma part de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), una xarxa de xarxes d’àmbit català que aplega més de 1.300 centres que apliquen projectes de sostenibilitat.

Aquest programa s’ha complementat amb l’Agenda 21 Escolar Plus (des de l’any 2016), que es treballa de forma més intensa durant un curs escolar en grups de vuit centres per any temes com: la qualitat de l’aire, recollida selectiva de residus, estalvi d’aigua, estalvi d’energia, i des del curs 2020-2021, temes de foment de les disciplines científiques STEM.