Agenda 21 Escolar Plus

El passat dijous dia 24 de novembre es va celebrar el primer Seminari d’Intercanvi d’Experiències del projecte Agenda 21 Escolar Plus de Sabadell a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell.

Al seminari van assistir representants de les 6 escoles que participen al projecte durant aquest curs, representants de l’Ajuntament de Sabadell i representants de la assessoria tècnica de Fundesplai.

Durant el seminari es van tractar diferents temes rellevants pel projecte Agenda 21 Escolar Plus de Sabadell:

 • Es va fer una posada en comú del estat del projecte fins a la data, revisant les implementacions de millores a cada escola.
 • Es varen presentar els projectes conjunts que es volen dur a terme per les 6 escoles:
  • Compra conjunta de paper reciclat amb criteris de sostenibilitat
  • Gestors energètics:
  • Esmorzar sostenible
 • Els representants de les escoles van presentar diferents experiències de bones pràctiques ambientals que fan al centre.

 

 • ESCOLA JOAQUIM BLUME: Experiència amb el paper reciclat
 • ESCOLA ANDREU CASTELLS: Avisos i comunicats telemàtics per les famílies
 • ESCOLA CATALUNYA: Comitè ambiental
 • ESCOLA PAU CASAL: Unitat didàctica energia per C.M
 • ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL: Esmorzar sense embolcalls
 • ESCOLA CONCÒRDIA: Aprofitament de l’aigua del menjador